Novosti

08. maj 2018.

RASPRODAJA

Popust od 20% do kraja maja na sve RAYFILM Fluo nalepnice

Raster filmovi

 

Za stvaranje štamparske forme na klišeu koriste se raster filmovi. Mogu biti, kao i klišei, različitih dimenzija u skladu sa dimenzijama klišea. Međutim, razlikuju se i po linijaturi rastera po 1cm, kao i gustini zacrnjenja. Koja će se linijatura rastera koristiti, zavisi od originala koji se štampa.

Jednostavnijim aplikacijama koje nisu mnogo zahtevne će odgovarati linijatura od 80 linija/cm, dok će nekim zahtevnijim originalima, poput rasterskih otisaka odgovarati linijatura rastera od 120 linija/cm.

čak i tokom izrade filma utičete na rezultat štampanja. Samo savršen film može izraditi savršen kliše i savršenu štampanu sliku. Veoma često je nephodno uključiti polutonske filmove (za velika otvorena područja).

 

 

Polutonski filmovi

U zavisnosti od broja linija po cm (odnosno broja linija po inču) možemo napraviti gradaciju među polutonskim filmovima i time određivati koju ćemo imati debljinu na fotopolimernom klišeu. Određeni tipovi klišea mogu da koriste samo polutonske filmove. Sa čeličnim klišeima je malo drugačije, te se polutonski filmovi koriste samo za velike slike kako bi se izbeglo upadanje noža u izdubljena područja. Za proces četvorobojnog štampanja postotkom izrade filma određuje se jačina boje. Kada štampamo duge linije ili dizajn, potapanje noža možemo sprečiti podešavajući nož u odnosu na kliše pod uglom - između 5 i 15 stepeni.

 

Višebojni filmovi

Film za četvorobojni proces štampanja mora se izrađivati kompjuterskom separacijaom boje i moraju nakon toga po redu biti instalirane na tampon mašini za štampanje.

 

Kompjuterski filmovi

Kompjuterska tehnika je veoma napredna na području izrade grafičkog filma i podešavanja vrste slike. Za jednostavnije poslove u tampon štampi (reklame itd.) uobičajno je i sasvim moguće da se filmovi i fotopolimerni klišei mogu izraditi kod kuće koristeći osnovni PC, na kome postoji grafički softver za podešavanje slike. Laserski štampač sa definicijom od 600 dpi je sasvim dovoljan za jednostavne reklame. U mesto štampanja na papiru, dizajn se može štampati i na mat foliji, koja se može koristiti umesto repro filma. U ovom slučaju ne može se očekivati vrhunski kvalitet štampe.

Mnogo profesionalniji pristup je onda kada se koristi napredniji kompjuterski sistem sa direktnim osvetljenjem na repro film. Ovde je potrebna definicija od 1200 pa do 3600 dpi. Ova fina definicija je podesna za veće zahteve kada su u pitanju oštrije ivice, gustina, i kvalitet repro filma.

 

 

Powered by CMS STUDIO