Novosti

08. maj 2018.

RASPRODAJA

Popust od 20% do kraja maja na sve RAYFILM Fluo nalepnice

Lepkovi, UV lepkovi i lakovi

 LEPKOVI ZA SITO

 UV LEPKOVI ZA SITO

LAKOVI ZA SITO

 

L E P K O V I

 

KIWOBOND 930

 

Dvokomponentni sito lepak za brzo i lako zatezanje svile na aluminijumskim, čeličnim, drvenim. Prednost ovog lepka je njegova visoka otpornost na razređivače. U slučaju kada su sita zategnuta u automatskim mašinama, onda se za pranje preporučuje ESTELAN 700 ili ESTELAN S224. Druga komponenta ovog lepka je KIWODUR 930, učvršćivač koji se dodaje u količini od 20% na težinu.

Razređivač/čistač: KIWOSOL L72
Učvršćivač: KIWOBOND 930
Boja: Crvena

 

 

KIWOBOND 1100 PowerGrip

Brzosušeći dvokomponentni lepak za sito, pri lepljenju svile za ram stvara vezu veoma otpornu na hemikalije, pogodan je za ramove od aluminijuma, čelika, drveta i niklovanog metala. Nanosi se četkom i nakon konzervacije je skoro sasvim otporan na razređivače. Pre upotrebe obavezno ukloniti ostatke lepka sa rama PREGAN DL-om.

 

U V    L E P K O V I

 

KIWOBOND UV30

 

UV-zaštitni, jednokomponentni, bez razređivača, lepak za sito. Ovaj lepak je bezbedan za okolinu i pogodan je za ramove od čelika kao i za poliestersku svilu i aluminijumske ramove. Veoma brzo se suši pomoću UV-lampi, a pritom je visoko otporan na razređivače.

 

 

KIWOBOND U45

KIWOBOND U45 je verzija KIWOBONDA UV 30 samo sa nižim viskozitetom, specijalno razvijen za vezivanje veoma fine svile koja se koristi npr. u industriji štampe na CD-ovima. Protok kod ovog lepka, omogućuje rad sa posebnim aplikacijama.

 

L A K O V I

 

ESTELAN 224 serije

 

Jednokomponentni sito lakovi služe za zaštitu od vlažnosti i štite lepak u područjima gde se vezuje za svilu sa optimalnom otpornošću na one razređivače koji se obično koriste u sito štampi. Posebno su pogodni za upotrebu u automatskim jedinicama za pranje sita. Dodavanjem 3-5 % KIWODUR-a S224 vreme sušenja se znatno smanjuje.

Razređivač / čistač: KIWOSOLV L73.
ESTELAN Y 224 - 03 (žuta)
ESTELAN R 224 - 04 (crvena)

 

 

ESTELAN 700 serije

Dvokomponentni sito lakovi služe za zaštitu sito rama i vezivanje svile. Sadrže veoma blage razređivače, elastični su i poseduju dobru pokrivnost. Mešavina se priprema u razmeri 100:25, tj. ESTELAN 700:KIWOSOLV L 74.


Razređivač / čistač: KIWOSOLV L 74. Sušenje traje oko 12h.
ESTELAN Y 700 - 03 (žuta)
ESTELAN R 700 - 04 (crvena)
ESTELAN B 700 - 05 (plava)
ESTELAN G 700 - 13 (zelena)
Učvršćivač: KIWODUR RD 

Razređivač: KIWOSOLV L 74

 

UV LEPKOVI ZA STAKLO

KIWOCURE UV 100

KIWOCURE UV 200

KIWOCURE UV 250 PCT

Specijalni UV lepkovi za lepljenje stakla sa staklom (KIWOCURE UV 100) ili stakla sa metalom (KIWOCURE UV 200). Bezbojni, a mogu se naručiti i u boji. Izuzetne čvrstine, do tačke pucanja materijala, garantuju bezbednost i kvalitet. Za specijalno laminiranje stakla kao npr. u proizvodnji "Touch" panela koristi se KIWOCURE UV 250 PCT.

Powered by CMS STUDIO