Novosti

08. maj 2018.

RASPRODAJA

Popust od 20% do kraja maja na sve RAYFILM Fluo nalepnice

Premazi i zaštita za industrijske aplikacije

Premazi i zaštita za industrijske aplikacije

 

Zaštitni premazi za ecovanje, peskiranje, dodatne obrade i zaštitu

stakla, metala, prirodnog kamena i plastike.

 

KIWOMASK® Z 865 Etch

 
Namenjen za sito i tampon štampu, otporan na kisela i
alkalna ecovanja, kao i na galvanizaciju u celokupnom
spektru pH vrednosti. Visoke rezolucije u štampi. Skida se
sa KIWOCLEAN LM 628 ili KIWOCLEAN LM 653.

 

  KIWOMASK® PR 215

 
Zaštitni premaz na vodenoj bazi, visoke mehaničke
otpornosti na parcijalno peskiranje i brušenje površina. Visok
nivo detalja. Nanošenje izlivanjem, sprejom i rolerom. Ostaci
KIWOMASK PR 215 skidaju se sa PREGASOL R 820.
 

  KIWOMASK® PR 216

 
Zaštitni premaz na vodenoj bazi, namenjen za plastične
površine (polycarbonat folije) i metalizovane folije. Pogodan
za procese sa jonizovanim gasovima. Visoke rezolucije.
Pogodan je i za procese ecovanja.Ostaci KIWOMASK PR 216
skidaju se sa PREGASOL R 820.
 
      KIWOMASK® PR 885 Etch
 
Zaštitni premaz izuzetno visoke rezolucije, otporan na
ecovanje i metalizaciju. Može se nanositi nožem, rolerom i
izlivanjem kao i sito štampom. Visoke otpornosti na kiseline
i alkale niske koncentracije.
Uklanja se sa PREGASOL R 800.
 
      KIWOMASK® UV 160
 
Zaštitna folija za sito štampu. Otporna na vodu i organske
solvente.Transparentne plave boje radi lakšeg razlikovanja
od štampanih površina. Koristi se i za zaštitu plastičnih
folija.
 
      KIWOMASK® UV 875 Etch
 
Sitoštamparski zaštitni premaz, sušenje UV zračenjem.
Pogodan za ecovanje i galvanizaciju. Visoke otpornosti na
kiseline i alkale niske koncentracije.
Uklanja se sa PREGASOL R 800.
   
      KIWOMASK® UV 877
 
Sitoštamparski zaštitni premaz, sušenje UV zračenjem.
Visoke mehaničke otpornosti, pogodan za parcijalno
brušenje metalnih površina. Izuzetno visoke rezolucije.
Uklanja se rastvorom (1-3 %) natrona (Na2CO3+xH2O) ili
sa PREGASOL R 800.
 
     KIWOMASK® W 120
 
Folija za zaštitu od grebanja, otporna na vodu. Koristi se za
oblaganje staklenih, plastičnih i metalnih površina. Može se
nanositi sprejom, rolerom ili potpunim potapanjem.
 
     KIWOMASK® W 140
 
Sitoštamparski zaštitni premaz, sa termalnim sušenjem. Koristi
se kod parcijanog peskiranja stakla. Visoka otpornost na
vodene procese u predtretmanima staklenih površina.
 
     KIWOMASK® W 850 Etch
 
Sitoštamparski zaštitni premaz, sa termalnim sušenjem. Visoke
rezolucije. Koristi se kod parcijanog peskiranja i obrade stakla.
Može se koristiti i za procese ecovanja i galvanizacije. Visoka
otpornost na vodene procese u predtretmanima staklenih
površina. Uklanja se rastvorom (3-5 %) natrona
(Na2CO3+xH2O) organskim solventima ili sa PREGASOL R
800.
 
     KIWOMASK® W 855
 
Sitoštamparski premaz za zaštitu kod ecovanja, sa termalnim
sušenjem. Koristi se za ecovanje električnih kola ili za
parcijalno oblaganje površina procesima sa jonizovanim
gasom. Izuzetno visoke mehaničke otpornosti. Uklanja se
rastvorom (3-5 %) natrona (Na2CO3+xH2O) organskim
solventima ili sa PREGASOL R 800.
 
     KIWOMASK® W 857

Sitoštamparski zaštitni premaz, sa termalnim sušenjem. Koristi
se kod parcijanog brušenja metalnih površina. Visoke
rezolucije. Uklanja se butil-diglikolom, natronom, kalijumom
kao i sa PREGASOL R 800.
 
     KIWOMASK® S 110 / KIWOMASK® S 110 Colourless
 
Sitoštamparska folija na bazi vode za zaštitu od grebanja,
otporna na organske solvente. Uklanja se vodom ili odlepljuje
kao folija. U svom sastavu ima visoku koncentraciju čvrstih
čestica. Može da bude i bezbojan -KIWOMASK S 110
Colourless.
 
     KIWOMASK® S 150
 
Sitoštamparska folija na bazi vode za zaštitu od grebanja,
otporna na organske solvente. Uklanja se vodom ili odlepljuje
kao folija. Transparentno plave boje. Pogodan je za oblaganje
plastičnih folija.
 
 

 

 

 

Powered by CMS STUDIO