top of page

Digitalna štampa u Destefiku

Vizit karte, flajeri, brošure, plakati, roll up-ovi, baneri, cirade, građevinske table, zastave - u firmi Destefiko boje možete dobiti  kompletan reklamni program, za vašu firmu ili događaj, izrađeno na digitalnim printerima poslednje generacije. 

bottom of page