top of page

Proizvodnja tampon guma

Od 2015 godine u pogonima Destefiko boja  je počela proizvodnja guma za tampon štampu po licenci  TAMPOPRINT® AG. U ponudi su tamponi od 2,6 i 12 šora. 

bottom of page