top of page

Mašine za tampon štampu - KIPP 200 serija

Jednobojne verzije

Dvobojne verzije

Otvoreni

sistem

Zatvoreni

sistem

Otvoreni sistem sa pneumatskim šatlom

Zatvoreni sistem sa pneumatskim šatlom

Trobojne verzije

ȍetvorobojne verzije

Otvoreni sistem sa pneumatskim šatlom

Zatvoreni sistem sa pneumatskim šatlom

Otvoreni sistem sa pneumatskim šatlom

Zatvoreni sistem sa pneumatskim šatlom

bottom of page