top of page

Marabu

 MARABU je privatna firma u vlasništvu dve porodice sa sedištem u Tamu, blizu Štutgarta u Nemačkoj. Osnovana je 1860 godine, i započela proizvodnju boja i materijala za crtanje. Danas Marabu ima širok proizvodni program boja za sito, tampon i digitalnu štampu koje su našle svoju primenu na čak 1000 predmeta.

Tehnike sito štampe su našle svoju primenu u različitim oblastima, a posebnu na polju marketinga i reklamiranja. Kasnije su tek otkrivene i njene mogućnosti upotrebe u okviru auto-moto industrije, preradi plastike, stakla, keramike i tekstila.

Zbog stalnog porasta razvoja i sistematičnog proširenja domaće i strane trgovine, Marabu je postao vodeći evropski proizvođač u oblastima:

Marabu se specijalizovao u sledećim oblastima:

 

  • tehnička saznanja 

  • široka ponuda različitih proizvoda 

  • doslednost u snabdevanju 

  • visoki kvalitet 

  • sito i tampon proizvodi, kao i za digitalnu štampu 

  • omogućavanje sigurnosti mušterijama kroz kompletne savete i praktična iskustva 

  • izgradnja bliskog kontakta između ekskluzivnih agencija i partnera sitoštamparija sa kompletnim rangom proizvoda koji je u upotrebi na licu mesta 

  • praktikovanje partnerskog pristupa u kooperaciji sa proizvođačem, specijalnim snabdevačem i korisnikom.

bottom of page