top of page

Sitofileri

SITOFILERI (ZAŠTITNI PREMAZI)

KIWOFILLER SWR 22

Jednokomponentni premaz za retuširanje koji se bazira na vodi i sitofi ler za boje koje u osnovi čine voda i razređivači. Lako se skida PREGASOL-ovim proizvodima i jakim vodenim pritiskom.
Boja: plava

KIWOFILLER 406, 407, 408

Visoko lepljivi sitofi ler sa odličnim protokom sprečava zapušenje šablona, pogodan je za aplikacije čak i sa minimalnim premazom. Poseduje visoku otpornost na sve razređivače koji se obično koriste u sito štampi.
Boja:
406 plava
407 crvena
408 zelena

bottom of page