top of page

Sve mašine iz Alien serije koncepcirane su kao ugradne mašine i predviđene su za povezivanje u automatiku ili proizvodne linije. Mašine iz Alien serije su na raspolaganju u različitim veličinama. Pri tome je s jedne strane težište na veličini

zatvorenog sistema, a s druge strane na potrebnoj snazi štampanja.

Alien mašine mogu da se koriste modularno. To znači da i u automatici može da se radi višebojno sa više mašina priključenih jedna na drugu, teoretski čak neograničeno. Mašine imaju integrisano mesto ukrštanja radi razmene signala i na svima može da se prilagodi i montira čišćenje tampona (opcija).

bottom of page