top of page

LP 215

Rešenje za štampu nalepnica

Dovoljno pogodan da se smesti na vaš radni sto, LP 215 štampa na velikoj količini prethodno isečenih kalupa koji se premotavaju, bez matrice i medije sa matricom, kao i podloge koje podrazumevaju neprekidnu štampu. Rešenje za jedinstvenu digitalnu štampu nalepnica koja je idealna za izradu malih i srednjih tiraža, obuhvata štampu sve do 2000 nalepnica za manje od 20 minuta. EDGE2Print softver koji je lak za upotrebu podrazumeva izvlačenje i nameštanje rasporeda slika za štampu, obuhvatanje PDF grafike i potpune procene troškova posla. Dodatak iVDP (izborno) za varijabilnu štampu podataka će proširiti vašu prilagodljivost pružanja usluga.

Primena:

·         Pakovanja za hranu i piće

·         Kozmetički proizvodi i proizvodi za ličnu negu

·         Farmaceutska industrija i zdravstvo

·         Logistika i transport

·         Hemijska industrija i nalepnice za posebne proizvode           

·         Označavanje proizvoda u hortikulturi

·         Štampa na više jezika i personalizacija

Štampa na velikom izboru raznovrsnih medija podloga:
 

·         Uklanjanje materijala napravljenog po isečenoj pripremljenoj matrici

·         Zadržavanje isečene matrice

·         Neprekian obrt trake

·         Ne ricovane folije

·         Filmovi           

·         Sintetički materijali

 

 

¨       Ugrađeni reflektujući senzori omogućavaju uređaju da registruje različite podloge dozvoljavajući vam da štampate na velikom broju raznovrsnih nalepnica isečenih matricom, različitih oblika i veličina i materijala markiranih na poleđini.

 

¨       Prisustnost malog otiska i prilagođenog dizajna obezbeđuje da se LP 215 lako uklapa u bilo kakvo prometno proizvodno okruženje. Iz razloga odlične pripreme u procesu stavljanja materijala i premotavanja, kao i rezanja na kraju postupka sečenja, nema potrebe za dodatnom opremom.

 

¨       Brz i lak unos PDF ilustracije u proces rada EDGE2Print-a, automatski obeležava strane vašeg dizajna da bi se podesila širina trake. EDGE2Print vam pruža potpunu kontrolu nad vašim poslom štampe, dozvoljavajući vam da prepravite ili izmenite žlebove, ivice i odštampate.

 

¨       Nema više potrebe za doradnim postupcima! Prisutno štampanje direktno na poliesterskim i sintetičkim materijalima za hranu i piće, kao i posebni zahtevi i označavanje u hemijskoj industriji.

 

¨       Nema potrebe za trošenjem vremena na sečenje nalepnica nakon proizvodnje. Jednostavno iskoristite dostupnu funkciju sečenja kartona po definisanoj matrici. Preostale matrice i nastavak materijala takođe mogu biti iskorišćeni.

 

¨       Da biste razumeli potpunu potrošnju vašeg procesa izrade nalepnica jednostavno upotrebite Job Costing Module (Modul za procenu troškova) gde možete videti izveštaj o troškovima. Modul ima pristup upotrebi tonera i drugih potrošnih materijala kao i potrošnji nalepnica.

bottom of page