LP 215

Rešenje za štampu nalepnica

Dovoljno pogodan da se smesti na vaš radni sto, LP 215 štampa na velikoj količini prethodno isečenih kalupa koji se premotavaju, bez matrice i medije sa matricom, kao i podloge koje podrazumevaju neprekidnu štampu. Rešenje za jedinstvenu digitalnu štampu nalepnica koja je idealna za izradu malih i srednjih tiraža, obuhvata štampu sve do 2000 nalepnica za manje od 20 minuta. EDGE2Print softver koji je lak za upotrebu podrazumeva izvlačenje i nameštanje rasporeda slika za štampu, obuhvatanje PDF grafike i potpune procene troškova posla. Dodatak iVDP (izborno) za varijabilnu štampu podataka će proširiti vašu prilagodljivost pružanja usluga.

Primena:

·         Pakovanja za hranu i piće

·         Kozmetički proizvodi i proizvodi za ličnu negu

·         Farmaceutska industrija i zdravstvo

·         Logistika i transport

·         Hemijska industrija i nalepnice za posebne proizvode           

·         Označavanje proizvoda u hortikulturi

·         Štampa na više jezika i personalizacija

Štampa na velikom izboru raznovrsnih medija podloga:
 

·         Uklanjanje materijala napravljenog po isečenoj pripremljenoj matrici

·         Zadržavanje isečene matrice

·         Neprekian obrt trake

·         Ne ricovane folije

·         Filmovi           

·         Sintetički materijali

 

 

¨       Ugrađeni reflektujući senzori omogućavaju uređaju da registruje različite podloge dozvoljavajući vam da štampate na velikom broju raznovrsnih nalepnica isečenih matricom, različitih oblika i veličina i materijala markiranih na poleđini.

 

¨       Prisustnost malog otiska i prilagođenog dizajna obezbeđuje da se LP 215 lako uklapa u bilo kakvo prometno proizvodno okruženje. Iz razloga odlične pripreme u procesu stavljanja materijala i premotavanja, kao i rezanja na kraju postupka sečenja, nema potrebe za dodatnom opremom.

 

¨       Brz i lak unos PDF ilustracije u proces rada EDGE2Print-a, automatski obeležava strane vašeg dizajna da bi se podesila širina trake. EDGE2Print vam pruža potpunu kontrolu nad vašim poslom štampe, dozvoljavajući vam da prepravite ili izmenite žlebove, ivice i odštampate.

 

¨       Nema više potrebe za doradnim postupcima! Prisutno štampanje direktno na poliesterskim i sintetičkim materijalima za hranu i piće, kao i posebni zahtevi i označavanje u hemijskoj industriji.

 

¨       Nema potrebe za trošenjem vremena na sečenje nalepnica nakon proizvodnje. Jednostavno iskoristite dostupnu funkciju sečenja kartona po definisanoj matrici. Preostale matrice i nastavak materijala takođe mogu biti iskorišćeni.

 

¨       Da biste razumeli potpunu potrošnju vašeg procesa izrade nalepnica jednostavno upotrebite Job Costing Module (Modul za procenu troškova) gde možete videti izveštaj o troškovima. Modul ima pristup upotrebi tonera i drugih potrošnih materijala kao i potrošnji nalepnica.