top of page

Klišei

Da bi mogli da ostvarimo sam proces tampon štampe, pored mašine, naravno potreban nam je i neki propratni materijal bez koga sam proces štampanja ne bi bio izvodljiv. U svakom procesu štampe (osim digitalne), da bi se ostvario otisak neophodna

je naravno, štamparska forma. Ono što u ofset štampi igraju ofset ploče, u sito štampi - sita, to su u tampon štampi - klišei.

Snimanjem originala uz pomoč UV lampi na kliše, nastaje latentna štamparska forma koja tek razvijanjem postaje upotrebljiva.

Dakle, klišei nose štamparski dizajn. Za svaki novi dizajn potreban Vam je novi kliše. Dizajn je ugraviran unutar klišea ili postavljen direktno na kliše. Dubinu gravure na čeličnom klišeu određuje štampani otisak, obično je između 15-30μ (preporučuje se 25μ).

Primeri štamparske forme:

Kako tampon za štampanje skuplja samo višak boje, dublje izgraviran kliše neće biti nikakva prednost. Sa dubinom od 25μ tampon će samo pokupiti oko 12μ sloja boje; ostatak će ostati u klišeu (što znači da se u preostalom sloju boje nalazi najmanje 40% razređivača, svakim sledećim nanošenjem boje, ona će se razređivati da bi na kraju ostala manja količina substrata same boje).

U zavisnosti od vrste klišea, razlikujemo i način njihovog razvijanja. Pa tako postoje:

     * Vodeni - WS 40K, KSW, KS-WA

     * Alkoholni - KS, 49C, KS, KT

 * čelični - CK, debljine  od 0,5-10mm, obostrano

premazani polimernom fotoemulzijom

Naravno u zavisnosti od dimenzija mašine za štampu, zavise i dimenzije klišea.

Za proizvodnju klišea potreban je dobar pozitiv fi lma (sa emulzijom). Kliše koji se napravi, mora biti slika na pozitiv filmu, na tom imidžu sada koristimo ili repro-kameru ili fotoseting sa kompjuterom.

bottom of page