top of page

Lepkovi, UV lepkovi i lakovi

LEPKOVI ZA SITO - UV LEPKOVI ZA SITO - LAKOVI ZA SITO

Lepkovi za sito

KIWOBOND 930

 

Dvokomponentni sito lepak za brzo i lako zatezanje svile na aluminijumskim, čeličnim, drvenim. Prednost ovog lepka je njegova visoka otpornost na razređivače. U slučaju kada su sita zategnuta u automatskim mašinama, onda se za pranje preporučuje ESTELAN 700 ili ESTELAN S224. Druga komponenta ovog lepka je KIWODUR 930, učvršćivač koji se dodaje u količini od 20% na težinu..

Razređivač/čistač: KIWOSOL L72
Učvršćivač: KIWOBOND 930
Boja: Crvena

KIWOBOND 1100 PowerGrip

Brzosušeći dvokomponentni lepak za sito, pri lepljenju svile za ram stvara vezu veoma otpornu na hemikalije, pogodan je za ramove od aluminijuma, čelika, drveta i niklovanog metala. Nanosi se četkom i nakon konzervacije je skoro sasvim otporan na razređivače. Pre upotrebe obavezno ukloniti ostatke lepka sa rama PREGAN DL-om.

UV lepkovi

KIWOBOND UV30

UV-zaštitni, jednokomponentni, bez razređivača, lepak za sito. Ovaj lepak je bezbedan za okolinu i pogodan je za ramove od čelika kao i za poliestersku svilu i aluminijumske ramove. Veoma brzo se suši pomoću

UV-lampi, a pritom je visoko otporan na razređivače.

KIWOBOND U45

KIWOBOND U45 je verzija KIWOBONDA UV 30 samo sa nižim viskozitetom, specijalno razvijen za vezivanje veoma fine svile koja se koristi npr. u industriji štampe na CD-ovima. Protok kod ovog lepka, omogućuje rad sa posebnim aplikacijama.

Lakovi

ESTELAN 224 serije

Jednokomponentni sito lakovi služe za zaštitu od vlažnosti i štite lepak u područjima gde se vezuje za svilu sa optimalnom otpornošću na one razređivače koji se obično koriste u sito štampi. Posebno su pogodni za upotrebu u automatskim jedinicama za pranje sita. Dodavanjem 3-5 % KIWODUR-a S224 vreme sušenja se znatno smanjuje.

 

Razređivač / čistač: KIWOSOLV L73.
ESTELAN Y 224 - 03 (žuta)
ESTELAN R 224 - 04 (crvena)

ESTELAN 700 serije

Dvokomponentni sito lakovi služe za zaštitu sito rama i vezivanje svile. Sadrže veoma blage razređivače, elastični su i poseduju dobru pokrivnost. Mešavina se priprema u razmeri 100:25, tj. ESTELAN 700:KIWOSOLV L 74.


Razređivač / čistač: KIWOSOLV L 74. Sušenje traje oko 12h.
ESTELAN Y 700 - 03 (žuta)
ESTELAN R 700 - 04 (crvena)
ESTELAN B 700 - 05 (plava)
ESTELAN G 700 - 13 (zelena)
Učvršćivač: KIWODUR RD 
Razređivač: KIWOSOLV L 74

UV lepkovi za staklo

KIWOCURE UV 100

KIWOCURE UV 200

KIWOCURE UV 250 PCT

Specijalni UV lepkovi za lepljenje stakla sa staklom (KIWOCURE UV 100) ili stakla sa metalom (KIWOCURE UV 200). Bezbojni, a mogu se naručiti i u boji. Izuzetne čvrstine, do tačke pucanja materijala, garantuju bezbednost i kvalitet. Za specijalno laminiranje stakla kao npr. u proizvodnji "Touch" panela koristi se KIWOCURE UV 250 PCT.

bottom of page