top of page

Raster filmovi

Za stvaranje štamparske forme na klišeu koriste se raster filmovi. Mogu biti, kao i klišei, različitih dimenzija u skladu sa dimenzijama klišea. Međutim, razlikuju se i po linijaturi rastera po 1cm, kao i gustini zacrnjenja. Koja će se linijatura rastera

koristiti, zavisi od originala koji se štampa.

Jednostavnijim aplikacijama koje nisu mnogo zahtevne će odgovarati linijatura od 80 linija/cm, dok će nekim zahtevnijim originalima, poput rasterskih otisaka odgovarati linijatura rastera od 120 linija/cm.

čak i tokom izrade filma utičete na rezultat štampanja. Samo savršen film može izraditi savršen kliše i savršenu štampanu sliku. Veoma često je nephodno uključiti polutonske filmove (za velika otvorena područja).

Polutonski filmovi

U zavisnosti od broja linija po cm (odnosno broja linija po inču) možemo napraviti gradaciju među polutonskim filmovima i time određivati koju ćemo imati debljinu na fotopolimernom klišeu. Određeni tipovi klišea mogu da koriste samo polutonske filmove. Sa čeličnim klišeima je malo drugačije, te se polutonski filmovi koriste samo za velike slike kako bi se izbeglo upadanje noža u izdubljena područja. Za proces četvorobojnog štampanja postotkom izrade filma određuje se jačina boje. Kada štampamo duge linije ili dizajn, potapanje noža možemo sprečiti podešavajući nož u odnosu na kliše pod uglom - između 5 i 15 stepeni.

 

Višebojni filmovi

Film za četvorobojni proces štampanja mora se izrađivati kompjuterskom separacijaom boje i moraju nakon toga po redu biti instalirane na tampon mašini za štampanje.

 

Kompjuterski filmovi

Kompjuterska tehnika je veoma napredna na području izrade grafičkog filma i podešavanja vrste slike. Za jednostavnije poslove u tampon štampi (reklame itd.) uobičajno je i sasvim moguće da se filmovi i fotopolimerni klišei mogu izraditi kod kuće koristeći osnovni PC, na kome postoji grafički softver za podešavanje slike. Laserski štampač sa definicijom od 600 dpi je sasvim dovoljan za jednostavne reklame. U mesto štampanja na papiru, dizajn se može štampati i na mat foliji, koja se može koristiti umesto repro filma. U ovom slučaju ne može se očekivati vrhunski kvalitet štampe.

Mnogo profesionalniji pristup je onda kada se koristi napredniji kompjuterski sistem sa direktnim osvetljenjem na repro film. Ovde je potrebna definicija od 1200 pa do 3600 dpi. Ova fina definicija je podesna za veće zahteve kada su u pitanju oštrije ivice, gustina, i kvalitet repro filma.

bottom of page