top of page

Kapilirani filmovi CDF Vision

CDF Vision je diazo dual-cure kapilarni film. Specijalnom formulacijom kontroliše penetraciju svile i poboljšava foto-polimerizaciju, i time omogućava izuzetno oštre ivice na šablonu i veliku mehaničku izdržljivost. Zahvaljujući veličini čestica, smanjuje efekat granulacije kod optimalnih tekstura i rezolucija. Jedna od najvažnijih karakteristika je smanjena hidrostatička, u slučaju velike vlažnosti vazduha i elektrostatička privlačnost u slučaju smanjene vlažnosti vazduha.  CDF Vision je kompatibilna sa UV, vinil, and solventnim bojama.Ova vrsta kapilarnih filmova se koristi za štampu, električnih kola, membranskih prekidača, rastera, CD-ova i DVD-a, keramike, postera, ambalaže i boca. Postojeće debljine CDF Vision kapilarnih filmova su 15µ, 18µ, 20µ, 25µ, and 35µ.

bottom of page