top of page

Serija mašina HVA pripada seriji Economy KENT mašina: jednostavno rukovanje, jasan izbor programa, stabilno liveno telo i ima na raspolaganju čišćenje tampona (kod mašina sa zatvorenim sistemom boja).

bottom of page