Sito mašine

 

U KENT-ovoj ponudi postoje sledeće serije sito mašina: