top of page

Raster filmovi

Suštinska faza procesa tampon štampe je prenošenje boje sa klišea na podlogu koja se štampa. Transfer boje se vrši uz pomoć tampon gume, koja pored toga što može biti različitih oblika i dimenzija, može biti i različite tvrdoće.

 

Tvrdoća tampon guma se izražava u šorima.

     * 2 šora - najmekši tampon (zelene boje)

     * 6 šora - srednja tvrdoća (crvene boje)

     * 12 šora (bele boje)

     * 18 šora - najtvrđi (žute boje)

 

Koja će se tvrdoća tampon gume koristiti zavisi od podloge na kojoj se štampa, tj. od njenih fizičkih karakteristika.

Preuzmite katalog KENT-ovih tampon guma i odaberite za Vašu štampu odgovarajuću

KRUŽNI OBLICI

Idealni oblik je polukružan oblik, zašiljenog tampona. Ovaj oblik kruži oko svake strane jednako zato vazduh ne može biti uhvaćen između tampona i površinskog sloja boje. Tokom ove prenosne akcije tampon može pokupiti boju sa klišea isto tako dobro, kako je može naneti na proizvod.

UGAONI OBLICI

Nećete na svim slikama ili svim proizvodima koristiti one oblike koji su već opisani kao ,,idealni oblici’’, dakle oblici sa uglovima ili produženi oblici su neophodni. Kod ugaonih oblika takođe je važno da imate tampon sa više zašiljenih centara, tako da se prenosna akcija može izvršiti.

PRODUŽENI OBLICI

Produženi oblici tampona za štampanje imaju lošije rezultate štampanja zato što se sada prenosna akcija može desiti samo na dve strane. Produženi tamponi su zaobljeni na vrhu, kako bi odgovarala potrebama aplikacije. Mnoge proizvodnje drže različite standardne oblike tampona na zalihi, ali je ipak neophodno praviti specijalne oblike tampona za specijalne aplikacije.

SPECIJALNI OBLICI

Specijalne oblike tampona bi trebalo prvo isprobati. Ponekad, složeni tamponi moraju obavezno biti provereni. Oni se takođe zovu složeni, jer se montiranje sastoji od većeg broja zasebnih tampona, koji se fiksiraju za zgodnu površinu tj. na panelu od aluminijuma ili od drveta. Šta više, postojeći tampon ne može se skratiti ili iseći kako bi se prilagodio specijalnim aplikacijama za štampanje. Za kalup tampona se mora uzeti u obzir i rastegljivost metala pre nego što se napravi prostor za kalup. Ako rezultat štampanja i dalje nije zadovoljavajući, specijalni oblik tampona se mora nanovo proizvesti kao što je gore pomenuto. Za industrijske aplikacije nije redak slučaj da u proizvodnji postoje specijalni aluminijumski kalupi. Ovo je veoma težak i intenzivan posao, pa su zbog toga i specijalni tamponi skupi. često se različiti oblici moraju testirati pre nego što se dobije zahtevani i besprekoran rezultat.

bottom of page