top of page

Tehnička oprema za sito štampu

MAŠINE ZA NANOŠENJE EMULZIJE - KOMPJUTERSKI SITO SISTEMI -

MERENJE I TESTIRANJE - AUTOMATSKA MAŠINA ZA ZATEZANJE SVILE

MAŠINE ZA NANOŠENJE EMULZIJE

KIWOMAT MODULAR

Standardizacija proizvodnje šablona može se postići korišćenjem mašina za nanošenje emulzije. Kombinacija potpuno razvijene tehnike, kvalitetne KIWO emulzije i poznavanja tehnike premazivanja su preduslovi za konstantnu proizvodnju podjednako dobrih sita samo pritiskom na dugme. Zasnovan na preko 300 vrsta KIWOMAT PROFI i KIWOMAT BASIC mašina, stvoren je KIWOMAT MODULAR sa maksimalno razvijenim mogućnostima tehnike premazivanja i eksponiranja. Zahtevi automatizacije i sigurnosti sa velikom pažnjom su uzeti u obzir. Osnovnu verziju KIWOMAT MODULARA čini oprema laka za upotrebu kao i brojni dodaci kako bi krajnji rezultat bio potpuno automatsko premazivanje. Novi tip IR-sušare obezbeđuje potpuno sušenje uz maksimalnu uštedu energije i pritom nam garantuje brzu proizvodnju šablona. Osnovna verzija sa tehnikom premazivanja „mokro na mokrom“ kao i profesionalna verzija sa opcijama premazivanja i sušenja sada su u potpunosti dostupne. Koncept same mašine je prilagođen opremi radionice kao i odeljenju za šablone, pa je iz tog razloga moguće izabrati horizontalni ili vertikalni format. Mašine za premazivanje sa 8 m visine i sa preko 7 m širine su već u upotrebi.

KOMPJUTERSKI SITO SISTEMI

KIWO SCREEN SETTER

Direktna digitalna jedinica za eksponiranje. Tehnologija koja povezuje kompjuter i sito štampu. Kiwo ScreenSetter® se zasniva na tehnologiji sa displejom na kome možete da kontrolišete digitalnu sliku koja će se potom automatski preneti na sito koje se nalazi unutar eksponatora.
- neočekivani kvalitet
- 1500 dpi rezolucija, optimalna čak 2400 dpi
- spoljne dimenzije rama 1350 x 1770 mm (53“ x 70“)
- precizna projekcija UV-zracima DSI² tehnologijom

Brošura...

MERENJE I TESTIRANJE

KIWO EXPOCHECK

Uz tri zasebne rezolucije za grubu, srednju i finu svilu i 9 koraka sivog filtera ovaj vrhunski film za merenje i određivanje optimalnog vremena eksponiranja. Pogodan je za bilo koje jedinice za eksponiranje kao i materijal na koji se prenosi.

AUTOMATSKA MAŠINA ZA ZATEZANJE SVILE

G-BOND ULTRACURE

G-BOND ULTRACURE je mašina koja Vam omogućava zatezanje, vezivanje i učvršćivanje. Nastala je kao proizvod saradnje između GRUNIG i KIWO kompanija. Mogućnosti:
-individualno programiranje u zavisnosti od procesa
-automatsko zatezanje sa G-STRETCH 270
-automatsko dodavanje sito lepka
-automatsko učvršćivanje sito lepka uz pomoć Kiwo Ultra Cure tehnologije
-zatezanje i vezivanje jednog ili više ramova.

bottom of page