top of page

Emulzije za sito štampu

DIAZO UV POLIMERNE EMULZIJE - SBQ FOTOPOLIMERNE EMULZIJE -

 DIAZO FOTOEMULZIJE - FOTOEMULZIJA ZA ŠTAMPANJE NA KERAMICI

DIAZO UV POLIMERNE EMULZIJE

AZOCOL Z1

Diazo UV polimerna emulzija otporna na razređivače i vodu je univerzalne upotrebe. Odlična je pri kopiranju,
vezivanju slobodne površine i veoma se brzo suši a pri tom i lako uklanja uprkos visokoj rezistenciji.

AZOCOL POLY-PLUS S-RX

Još jedna odlična diazo UV polimerna emulzija u Kiwo ponudi. Poseduje odlične mogućnosti prenosa i veliku otpornost na razređivače i vodu. Pogodna je i za nove serije sito boja na vodenoj osnovi. Veoma se lako skida. Kompatibilna je sa DIAZO No.1
Boja: plava

AZOCOL POLY-PLUS S

Otporna na razređivače ova emulzija služi za proizvodnju najkvalitetnijh šablona. Zahvaljujući odličnim karakteristikama pri prenošenju idealna je za štampanje najfi nijih otisaka, linija i polutonova. Lako se skida.
Boja: ljubičasta
Kompatibilna je sa DIAZO No.1

AZOCOL POLY-PLUS HV

Otporna na solvente i vodu, ova emulzija je pogodna za nanošenje na grubim svilama. Veoma dobre rezolucije sa velikim procentom čvrstih materija u svom sastavu.
Boja: plava
Kompatibilna je sa DIAZO No. 9

AZOCOL S 309

Diazo-UV-polimerna fotoemulzija otporna na rastvarače, lako se uklanja AZOCOL S 309 se koristi za pravljenje visoko kvalitetnih šablona otpornih na rastvarače. Zbog visoke rezolucije ova emulzija je pogodna za štampanje najfinijih polutonova, slova i dizajna (kružnih bordura, keramike, rastera). Njena najveća prednost je ta što AZOCOL S 309 pod uticajen štampanja i solventnih čistača ne formira film na situ, tako da se uvek lako ukloniti.

AZOCOL X-CEL

Otporna na razređivače, ova Diazo UV polimerna emulzija služi za visokokvalitetnu sito štampu kod polutonova i finih rastera. Veoma niske tolerancije na trenje pa je zbog toga pogodna za štampanje na duži period, a pri tom smanjuje i potrošnju rakela.
Boja: plava
Kompatibilna je sa DIAZO No.4

SBQ FOTOPOLIMERNE EMULZIJE

POLYCOL UNO

Jednokomponentna, otporna na razređivače. Veoma dobrih mo-gućnosti čak i kod bele svile. Pogodna je za sve grafičko- umetničke radove. Lako se skida.

Boja: zelena

POLYCOL BN 60

Jednokomponentna fotoemulzija sa termalnim sušenjem. Pogodna za štampu svih standardnih, kao i elektroprovodljivih boja. Dodatna primena je mogućnost ecovanja, sa prethodno termalno učvršćenom emulzijom.

POLYCOL SUPRA PLUS

Emulzija otporna na razređivače. Sastoji se od jedne komponente. Napravljena je od visokog procenta čvrstih materija sa srednjim viskozitetom kako bi proizvela savršeno sito (na svili 120/34 niti prekriva u razmeri 1:1). Pogodna je za visoko kvalitetne štamparske radove. Boja: Plava

DIAZO FOTOEMULZIJE

KIWOCOL 18

Otporan na razređivače, kratko vreme osvetljavanja diazo-fotoemulzije KIWOCOL 18 je diazo-fotoemulzija sa kratkim vremenom osvetljavanja, otporna na rastvarače. Pogodna kod štampe sa većim brojem šablona ili kada su potrebni veći formati šablona npr. štampa postera, gde je UV lampa postavljena na većoj udaljenosti. KIWOCOL 18 je otporan na solventne i UV reaktivne boje, otvarače sita, usporivače, solventne čistače itd.

KIWOCOL 227

Vodootporna fotoemulzija sa viso-kim procentom čvrste materije. Idealna kod štampe na majicama. Otpornost se može značajno poboljšati postučvršći-vanjem sa KIWOSET HP. Lako se skida.
Boja: ljubičasta
Kompatibilna je sa DIAZO No. 3.

KIWOCOL 228

Vodootporna diazo-fotoemulzija. KIWOCOL 228 je plave boje i koristi se za produkciju šablona koji su otporni na boje na bazi vode i plastisol boje. Uglavnom se upotrebljava kod štampe na majicama i na keramici. Lako se uklanja.
Kompatibilna je sa DIAZO No. 3

FOTOEMULZIJE ZA ŠTAMPANJE NA KERAMICI

CERACOP 2302 T

Koristi se za produkciju visokog kvaliteta. Visoko je rezistentna na vodene i solventne boje. Štampa u dugom hodu je moguća uz upotrebu KIWOSET K-T učvršćivača. Ova emulzija ima široki spektar upotrebe u štampi na keramici i tekstilu.

Kompatibilna je sa DIAZO No. 1

KIWOSET K-T

Učvršćivač za dvokomponentne emulzije. KIWOSET K-T je druga komponenta na bazi vode koja služi za hemijsko učvršćivanje kod sito štampe i štampe na tekstilu. Lako se meša  sa emulzijom i stvara homogenu masu.

CERACOP HV

Vodootporna foto emulzija sa velikim viskozitetom. CERACOP HV se koristi za produkciju visoko kvalitetnih šablona otpornih na vodu. Velika viskoznost čini je posebno pogodnom kod grublje svile kao i kod premaza velike debljine. Posebna pogodnost ove fotoemulzije je njena otpornost na agresivne boje i štamparske paste na kiseloj bazi, koja se dobija mešanjem sa KIWOSET K-T učvršćivačem.

bottom of page