top of page

Rakel noževi

Da bi boja mogla da se razmaže preko klišea koristi se rakel nož, koji će u prvom koraku naneti boju na kliše, a u drugom će skinuti višak boje sa klišea. Tako se na štampajućim elementima (koji su udubljeni) zadržava određena neophodna količina boje.

 

Postoje različite dimenzije, a izbor noža zavisi od mašine koju koristite. Tako imate:

- debljine 0,18 mm

          - 20 x 500 mm

- debljine 0,25 mm

          - 20 x 500 mm

          - 25 x 500 mm

          - 30 x 500 mm

- debljine 0,50 mm

          - 25 x 500 mm

          - 30 x 500 mm

bottom of page