top of page

Boje za tampon štampu - Polietilen (PE)

Tampapol TPY

Univerzalna, hemijski otporna, 1- ili 2-komponentna. Za: pretretirani polietilen, ABS, tvrdi PVC, termostabilne plastike, metale, lakirane površine

Tampaplus TPP

Otporna na masnoću, 1- ili 2-komponentna, veliki broj otisaka. Za: ABS, SAN, polikarbonat, tvrdi PVC, pretretirani polipropilen, polietilen, metale I lakirane površine

Tampapur TPU

Sjajna, visoka hemijska i mehanička otpornost. Za: pretretirani polietilen i polipropilen, termostabilne plastike, metale, lakirane površine, poliuretan, poliamid, melaminsku smolu, plastificirane površine

Tampa RotaSpeed TPRS

Sjajna, 1- ili 2-komponentna, brzosušeća, neraskidiva veza između boje i podloge. Za: zatvarače na bocama, rotacionu štampu, PP i PE boce i zatvarače, ABS, PS, SAN, tvrdi i meki PVC, PC, PMMA

Tampacure TPC

UV fiksiranje, visokootporna, višenamenska, visoko sjajna. Za: ABS, pretretirani polietilen i poliprolilen, lakirane površine

Please reload

bottom of page