top of page

Profesionalni tip mašine

TTN logo.jpg

To su profesionalne elektro-pneumatske mašine za tampon štampu. Ove mašine za tampon štampu imaju vrlo opsežnu kontrolu sa mnogim opcijama podešavanja u kojima se mogu sačuvati čak i podešavanja.

Mnogo opcija se takođe mogu povezati sa ovim mašinama za tampon štampu, kao što su:

 

Jedinica za čišćenje tampona.

Električni ili pneumatski šatlovi (proizvod ili podloga) za višebojnu tampon štampu.

Oprema za pre ili posle tretmana, poput opreme za plazmu, koronu ili plamenovanje.

Odvojeni tamponski cilindri za višebojno štampanje na velikim proizvodima.

Kontrole ovih mašina za tampon štampu su pripremljene za integrisanje u postojeće ili nove proizvodne

linije i automatizaciju koja će se graditi.

 

Brzina mašina za tampon štampu može se pneumatski kontrolisati, a dubina hoda tampona može se

električno podesiti. U meniju postoje i opcije za dvostruko tampon štampanje ili za podešavanje kašnjenja

da se boja osuši.

 

Ove mašine za tampon štampu mogu se isporučiti u 1 do 6 boja i mogu biti otvorene ili zatvoreni sistem.

 

Modeli:  Eko 100, Eko 200 i Eko 350 

Profesionalan tip TTN.jpg
bottom of page