top of page

Sredstva za pripremu sita

PASTA ZA SKIDANJE LAKOVA I LEPKOVA - RAZREĐIVAČ I SOLVENTNI

ČISTAČ LEPKA - ODMAŠĆIVAČI - SREDSTVA ZA PREDTRETMAN

PASTA ZA SKIDANJE LAKOVA I LEPKOVA

PREGAN DL

Pasta za čišćenje koju u osnovi čine razređivači sa blagim mirisom. Koristi se za uklanjanje ostatka lepka i laka sa rama. Pogodan je za skidanje ostataka KIWOBOND lepkova i ESTELAN lakova.

KIWOSOLV L63 i L72

Mogu se koristiti kao razređivači kod mnogih lepkova. Za detaljnije informacije možete se informisati u Dokumentu tehničkih informacija. Ovi razređivači se mogu koristiti i za čišćenje ostatak lepka na četkama. Kao razređivač dodaje se postepeno dok se ne dobije željeni viskozitet. Kao čistač je veoma efi kasan i zbog toga se retko ponavlja čišćenje, jedino kod upornih delova lepka.

RAZREĐIVAČ I SOLVENTNI ČISTAČ LEPKA

ODMAŠĆIVAČI

PREGAN NT9

Odmašćivač koji je spreman za upotrebu odmah nakon kupovine, a sastoji se od retkih materijala. Pregan NT 9 je bez boje, pH neutralan i biorazgradiv. Njegova karakteristika neznatnog viskoziteta smanjuje potrošnju čak i kod grubljih sita.

PREGAN A9 EXTRA

Sredstvo za odmašćivanje sita. Želatinasto stanje dozvoljava dužu reakciju za jače nečistoće, kao i laku primenu na grubljim svilama. Pregan A9 je potpuno bezbedan po okolinu, tako da se može prosuti čak i u odvodnu cev nakon normalne upotrebe.

SREDSTVA ZA PREDTRETMAN

KIWO MESH X-CEL

čišćenje i odmašćivanje sito štamparske svile bez ijednog preskočenog dela. Pri čišćenju ovim preparatom stvara se stabilni vodeni sloj povoljan za prenos sitoštamparskog filma, poboljšavajući protok i vezivanje emulzije, a pritom i smanjuje elektrostatičke probleme i stvara prelepi štampani otisak sa mnogo tipova boja. Kiwo mesh x-cell je spreman za upotrebu bez ikakvog prethodnog testiranja.

Boja: narandžasta

Detaljnije...

bottom of page