top of page

Boje za sito štampu

Pored osnovnog izbora tehnologije kojom će se određeni proizvod štampati, veoma bitan parametar pri određivanju odgovarajuće boje za određenu aplikaciju je i podloga, odnosno vrsta materijala koja će se štampati. Radi što lakšeg i boljeg pronalaženja boje za sito štampu, odaberite vrstu podloge koju štampate ili konkretnu boju iz tabele svih sito boja.

Pored velikog izbora vrsta boja, postoje i mnoge nijanse boja za sito štampu. Odaberite na ton karti željenu nijansu, pogledajte njene krakteristike i po želji naručite proizvod.

* Pozivanjem naše službe za tehničku podršku sa Vašim parametrima i uz pomoć Marabuovog softvera možete dobiti tačnu nijansu iz drugih skala za Vašu aplikaciju. 
** Nijanse boja po drugim skalama (Pantone, RAL, HKS ...) se uz pomoć Marabuovog softvera mogu tačno izračunati u vidu formula za mešanje boja sa tačnom količinom i vrstom boje iz sistema Marabu, za samo nekoliko trenutaka.

Anchor 1

Maraflex FX

Satenski sjaj, dobro pokrivna, brzo sušeća, 1-komponentna, otporna na spoljnu temperaturu. Za: višeslojno štampanje, ID i kreditne kartice, ABS, SAN, tvrdi PVC, PETG, PETA, polikarbonat

Glass Ink TPGL
Satenski sjaj, polupokrivna, brzo šušeća, 2-komponentna, otporna na mašinsko pranje. Za: staklo, keramiku, metal, aluminijum, hromirane delove, lakirane površine, termostabilne plastike

Maragloss GO

Sjajna, dobre pokrivnosti, brzo se suši, može da se oblikuje, fleksibilna. Za: PVC samolepljive folije, meki i tvrdi PVC, polikarbonate, PETG, PETA, akrile

Maragraph GR

Satenskog sjaja, dobra pokrivnost, brzo sušeća, 1-komponentna sa visokom otpornošću na zapušenje sita pri automatskoj štampi. Za: plakate, samolepljivu PVC foliju, PETG, PETA, papir i talasaste lepenke

Libragloss LIG

Sjajna, polupokrivna, brzo sušeća, otporna na zapušavanje, otporne površine, može da se oblikuje. Za: PVC samolepljive folije, tvrde PVC materijale, polistirene, akrile, kartone, ABS, SAN, polikarbonate, papir, kaširane podloge i drvo

Libramatt LIM

Mat, veoma pokrivna, brzo sušeća, blagog mirisa, vodootporna, može da se oblikuje. Za: tvrde i meke PVC materijale, PVC samolepljive folije, polistirene, akrile (klirit) i polikarbonate

Libraprint LIP

Sjajna, srednje pokrivna, brzo sušeća, blagog mirisa, fleksibina. Za: tvrde i meke PVC materijale, PVC samolepljive folije, polistirene, polikarbonate, papir, kaširane podloge i karton

Libraspeed LIS

Sjajna, brzo sušeća, 1-komponentna, dobra pokrivnost, otporna na spoljne temperature. Za: polistiren, ABS, SAN, samolepljivu PVC foliju, tvrdi PVC, polikarbonat, klirit (PMMA), papir i karton

Maramold MACR
Sjajna, dobre pokrivnosti, brzo sušeća, 1-komponentna, odlična sposobnost oblikovanja. Za: PMMA materijale

Maramold MPC

Sjajna, 1-2-komponentna, dobrih karakteristika oblikovanja, otporna na visoke temperature, odlična adhezija na brizganje i oblikovanje materijala. Za: direktno brizgane plastične delove napravljene tehnologijom dekorativnog oblikovanja (sekundarna podloga), polikarbonatske folije (poleđina), kao i direktno brizgane podloge od PC, ABS

Maraplan PL

Satenskog sjaja, odlične pokrivnosti, brzo sušeća, otporna na vremenske uslove, podnosi namotavanje i špricanje. Za: cirade i ostale površine od mekog PVC-a

Maraprop PP

Satenskog sjaja, dobra pokrivnost, brzo sušeća, 1-komponentna, veoma fleksibilna. Za: tretirane i netretirane polipropilene

Marapur PU

Visokog sjaja, odlične pokrivnosti, brzo sušeća 2-komponentna, otporana na hemikalije i vodu. Za: tretirane polietilene (PE) i polipropilene (PP), termostabilne plastike, metale i obložene površine, aluminijum i drvo.

Marapur PU - za saobraćajne znake

Visokog sjaja, transparentna, 2-komponentna, otporna na hemikalije i vremenske uslove. Za: reflektujuće folije sa akrilnim ili alkidnim nanosom smole

Marapol PY

Visokog sjaja, odlične pokrivnosti, brzo sušeća, 1- ili 2-komponentna, fleksibilna, otporna na hemikalije. Za: tretirane polietilene (PE) i polipropilene (PP), tvrdi PVC, termostabilne plastike, metale i obložene površine

Marastar SR

Visoko sjajna, veoma pokrivna, brzo se suši, otporna na benzin i vodu, može da se oblikuje. Za: PVC samolepljive folije, tvrde PVC materijale, ABS, SAN, akrilike, polikarbonate, tretirane poliesterske folije…

Maraflor TK

Mat, polupokrivna, brzosušeći 2-komponentni sistem boje, otporna na pranje i vremenske uslove. Za: tekstil od sintetičkih i prirodnih vlakana, plastike od poliuretana, poliakrilik, poliester, pamučna i kupaširana vlakna

Maralox LX

Sjajna, brzo sušeća, 1-komponentnta, velike pokrivnosti, dobre otpornosti na spoljne uticaje. Za: metal, lakirane podloge, polistiren, akril (PMMA), polikarbonat, ABS

Special 3047

1- ili 2-komponentna, visokopokrivna sa belom koja ne žuti nikada i najvećom mogućom otpornošću na hemijska sredstva i paru. Za: transparentne panele od PMMA-a i PC-a

Maragloss GN

Sjajna, brzo se suši, otporna na vremenske uslove. Za: PVC samolepljive folije, tvrdi PVC, polistirene, akrile (klirit), papir, kaširane materijale, karton

Mara Glow GW

Solventno-bazna fosforoscentna, svetli u mraku. Za: samolepljive PVC folije, tvrdi PVC, PS, ABS, SAN, akril (klirit), polikarbonat, karton i papir

Marachrome MC

Solventno-bazna, sa metalik, hrom i efektom ogledala, 1-komponentna, veoma sjajna, brzo se suši, veoma otporna ne spoljne uticaje. Za: staklo, PETG, PETA, klirit (PMMA), polikarbonat, PET folije

Maraplak MM

Izrazito mat, veoma pokrivna, jasnih nijansi, brzo sušeća. Za: bilborde, plakate, papir, tvrdi i meki karton, sve vrste papirnih kartica, hromo papir, platna i vosak

Marapoxy Y

Sjajna, odlične pokrivnosti, brzo sušeća, 2-komponentna, otporna na hemikalije. Za: gajbe od tretiranog polietilena (PE) i polipropilena (PP)

Maraswitch MSW

Satenskog sjaja, solventno-bazna boja, 1-komponentna, brzosušeća, otporna na spoljne uticaje. Za: prelakirani poliester, polikarbonat, membranske tastature i kontrolne panele

Maraspeed SL

Satenski sjajna, polupokrivna, veoma se brzo suši, visokootporna na zapušavanje sita, neosetljive površine, pogodna za modeliranje. Za: polistiren, PVC samolepljivu foliju, tvrdi PVC, papir, karton

Marapoly P

Sjajna, odlične pokrivnosti, brzo sušeća, 2-komponentna, otporna na hemikalije, vremenske uslove, neosetljive površine. Za: tretirane polietilene (PE) i polipropilene (PP), tvrdi PVC, obložene površine i plastificirane površine

Marasprint SP

Satenskog sjaja, srednje pokrivna, veoma se brzo suši i otporna je na bleđenje, pogodna za modelovanje i oblikovanje. Za: štampu na akrilnom staklu (klirit), polistiren, tvrdi i meki PVC, samolepljive folije, lepljive papirne trake i karton

Please reload

bottom of page