top of page

Boje za sito štampuPolistiren (PS)

OBLAST KORIŠćENJA:

- u oblasti pakovanja, u izradi proizvoda široke potrošnje, delova za elektroaparate u domaćinstvu (frižideri, usisivači, mikseri, radio i video uređaji), delova nameštaja, armatura za osvetljenje. Ekspandirani polistiren se koristi za zvučnu i toplotnu izolaciju i kao materijal za pakovanje.

- obradom i mešanjem polistirena mogu se dobiti materijali bolje temperaturne stabilnosti, opornosti na udar i rastvarače, a da se pri tom sačuvajudobre osobine (čvrstina, stabilnost forme, lakoća prerade)

- najvažniji su: polistirol otporan na udar, akrilonitil-butadien-stirol (ABS), terpolimer i stirol-akrilonitril kopolimer (SAN)

- grafička industrija: za izradu tečnih fotopolimernih kompozicija

Libragloss LIG

Sjajna, polupokrivna, brzo sušeća, otporna na zapušavanje, otporne površine, može da se oblikuje. Za: PVC samolepljive folije, tvrde PVC materijale, polistirene, akrile, kartone, ABS, SAN, polikarbonate, papir, kaširane podloge i drvo

Libramatt LIM

Mat, veoma pokrivna, brzo sušeća, blagog mirisa, vodootporna, može da se oblikuje. Za: tvrde i meke PVC materijale, PVC samolepljive folije, polistirene, akrile (klirit) i polikarbonate

Libraprint LIP

Sjajna, srednje pokrivna, brzo sušeća, blagog mirisa, fleksibina. Za: tvrde i meke PVC materijale, PVC samolepljive folije, polistirene, polikarbonate, papir, kaširane podloge i karton

Libraspeed LIS

Sjajna, brzo sušeća, 1-komponentna, dobra pokrivnost, otporna na spoljne temperature. Za: polistiren, ABS, SAN, samolepljivu PVC foliju, tvrdi PVC, polikarbonat, klirit (PMMA), papir i karton

Maralox LX

Sjajna, brzo sušeća, 1-komponentnta, velike pokrivnosti, dobre otpornosti na spoljne uticaje. Za: metal, lakirane podloge, polistiren, akril (PMMA), polikarbonat, ABS

Maragloss GN

Sjajna, brzo se suši, otporna na vremenske uslove. Za: PVC samolepljive folije, tvrdi PVC, polistirene, akrile (klirit), papir, kaširane materijale, karton

Mara Glow GW

Solventno-bazna fosforoscentna, svetli u mraku. Za: samolepljive PVC folije, tvrdi PVC, PS, ABS, SAN, akril (klirit), polikarbonat, karton i papir

Maraspeed SL

Satenski sjajna, polupokrivna, veoma se brzo suši, visokootporna na zapušavanje sita, neosetljive površine, pogodna za modeliranje. Za: polistiren, PVC samolepljivu foliju, tvrdi PVC, papir, karton

Please reload

bottom of page