top of page

Boje za sito štampu - Polietilen (PE), Polipropilen (PP)-tretirani

Maraprop PP

Satenskog sjaja, dobra pokrivnost, brzo sušeća, 1-komponentna, veoma fleksibilna. Za: tretirane i netretirane polipropilene

Marapur PU

Visokog sjaja, odlične pokrivnosti, brzo sušeća 2-komponentna, otporana na hemikalije i vodu. Za: tretirane polietilene (PE) i polipropilene (PP), termostabilne plastike, metale i obložene površine, aluminijum i drvo item about? What makes it interesting? Write a catchy description to grab your audience's attention...

Marapol PY

Visokog sjaja, odlične pokrivnosti, brzo sušeća, 1- ili 2-komponentna, fleksibilna, otporna na hemikalije. Za: tretirane polietilene (PE) i polipropilene (PP), tvrdi PVC, termostabilne plastike, metale i obložene površine

Sjajna, odlične pokrivnosti, brzo sušeća, 2-komponentna, otporna na hemikalije. Za: gajbe od tretiranog polietilena (PE) i polipropilena (PP)

Marapoly P

Sjajna, odlične pokrivnosti, brzo sušeća, 2-komponentna, otporna na hemikalije, vremenske uslove, neosetljive površine. Za: tretirane polietilene (PE) i polipropilene (PP), tvrdi PVC, obložene površine i plastificirane površine

Please reload

bottom of page