top of page

Repromaterijal i dodatna oprema

Tampoprint novi logo.jpg

TAMPOPRINT® GmbH nudi kliše koji savršeno odgovaraju svim zahtevima štampe. Bilo da želite da razvijate kliše na vodenoj ili alkoholnoj bazi ili da ih laserski gravirate.

Takođe postoji i magnetni vodeni kliše, koji je razvijen da bi zadovoljio potrebe otvorenog sistema. Može se koristiti i u hermetički zatvorenim sistemima za manje tiraže.

Klišei sa specijalnim premazom karakterističani su po odličnoj otpornosti i dugoj upotrebi, te su predviđeni za TAMPOPRINT® AG hermetičke sisteme.

TAMPOPRINT® AG izdvaja cilindrične kliše koji se specijalno koriste za rotacionu štampu.

Dodatna oprema

Potrošni materijal

Tehnička uputstva 

bottom of page